NBG Nili Borochov Greenberg

בריאות טובה בעבודה

הכנת חוו"ד מומחה להוכחת קשר סיבתי

בין תנאי העבודה והחשיפה לגורמים מזיקים הפוגעים בבריאות

ד"ר נילי בורוכוב גרינברג

מומחית בתחום הגיהות והבריאות תעסוקתית-סביבתית
המשלב ידע אקדמי וניסיון רב שנים בעבודת שטח, מאפשר לאנשים וארגונים לקבל חוות דעת מקצועית, ברמה הגבוהה ביותר לשמירה על בריאות העובדים במקומות העבודה.

מדוע חשוב לעסוק בגיהות במקומות העבודה?

• לשמור על מוניטין החברה.
• שמירה על יתרון עסקי ע”י צמצום מספר ימי היעדרויות של עובדים, עקב מחלות מקצוע.
• צמצום תביעות של עובדים עקב פגיעה בבריאות והתפתחות מחלות מקצוע.
• לשמר עובדים איכותיים ולהגדיל פריון עבודה.
• להתנהל באופן יעיל, תוך מניעת פגיעה בבריאות העובדים.
• הפחתת מספר תביעות של עובדים.

כך אעזור לכם

חלק מהתחומים בהם אני עוסקת, לדף התחומים המלא לחצו כאן >>

ניתוח צרכי הלקוח, לאיתור המענה המתאים ביותר להפחתת הסיכונים הבריאותיים

חוות דעת מומחה בתחום הגיהות, לבחינת הקשר בין חשיפה לגורמי הסיכון לפגיעה אפשרית בבריאות.

הרצאות בתחום בריאות העובד

מניעת פגיעה בבריאות העובדים ע"י איתור והערכת חשיפה לגורמי הסיכון

חשוב לעבוד עם מקצוענים

תעודות
בודקת מוסמכת
ממונה בטיחות
מפקחת אסבסט