עובדים בסיליקה

הסיכונים התעסוקתיים בעובדים החשופים לסיליקה צומצמו מאוד בעשורים האחרונים; עם זאת, רק מחקרים מעטים חקרו סיכונים תעסוקתיים בקרב עובדים החשופים לסיליקה גבישית בקרב עובדים שעסקו בייצור צבעים. סיליקה גבישית היא מינרל שנמצא באופן טבעי נרחב על פני כדור הארץ כמרכיב בסלעים. הצורה הגבישית החופשיות הנפוצה ביותר של סיליקה במקומות העבודה היא קוורץ, טרידימיט וקריסטובליט. הסוכנות […]

עובדים בסיליקה Read More »