NBG Nili Borochov Greenberg

הבלוג של נילי

עובדים בסיליקה

שתפו את הפוסט

הסיכונים התעסוקתיים בעובדים החשופים לסיליקה צומצמו מאוד בעשורים האחרונים; עם זאת, רק מחקרים מעטים חקרו סיכונים תעסוקתיים בקרב עובדים החשופים לסיליקה גבישית בקרב עובדים שעסקו בייצור צבעים. סיליקה גבישית היא מינרל שנמצא באופן טבעי נרחב על פני כדור הארץ כמרכיב בסלעים. הצורה הגבישית החופשיות הנפוצה ביותר של סיליקה במקומות העבודה היא קוורץ, טרידימיט וקריסטובליט. הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) בשנת 1997 סיווגה סיליקה גבישית כמסרטן ידוע בבני אדם (קבוצה 1).

עבודה בתנאים מסויימים עלולה לגרום לחשיפה של עובדים לאבק של סיליקה גבישית חופשית, שהנו אבק מזיק ולגרום למחלות תעסוקתיות שונות בקרב עובדים אלה. ניתן למנוע תחלואה עם נקיטת אמצעים מתאימים

ראו מאמרים נוספים

עובדים בסיליקה

הסיכונים התעסוקתיים בעובדים החשופים לסיליקה צומצמו מאוד בעשורים האחרונים; עם זאת, רק מחקרים מעטים חקרו סיכונים תעסוקתיים בקרב עובדים החשופים לסיליקה גבישית בקרב עובדים שעסקו

גורמי סיכון בעבודה

חומרים מסוכנים בשריפה

האם ידעת שבזמן שריפה משתחררים לאוויר מגוון רחב של חומרים וביניהם חלקיקים וגזים, העלולים לסכן את הבריאות? בזמן שריפה של עצים או חומרים פלסטיים, כגון