NBG Nili Borochov Greenberg

הבלוג של נילי

חומרים מסוכנים בשריפה

שתפו את הפוסט

האם ידעת שבזמן שריפה משתחררים לאוויר מגוון רחב של חומרים וביניהם חלקיקים וגזים, העלולים לסכן את הבריאות?

בזמן שריפה של עצים או חומרים פלסטיים, כגון בידוד חוטי חשמל, חומרי בידוד אקוסטיים ותרמיים, משטחים צבועים, לינואליים ומוצרים אחרים, משתחררים חומרים, כגון חלקיקים בגדלים שונים, אקרואלין, פורמאלדהיד, פחממנים ארומטיים ורבים אחרים.

חומרים אלה גורמים לגירוי בדרכי הנשימה, החמרה של מחלות ריאה, במיוחד בקרב אנשים עם מחלות רקע קרדיו-וסלוקאליים ועוד.

לאחר כיבוי השריפה, המקום נשאר מזוהם בפיח, המורכב ממגוון רחב של חומרים רעילים שונים.

בתום השריפה, חשוב לבצע ניקיון ע”י צוות מיומן וממוגן באמצעי מיגון אישיים מתאימים.

אפיון חשיפות של הכבאים בשלב דעיכת אש (Fire – Overhaul)

בתהליך השריפה משוחררים לאוויר גזים, אדים רעילים, וחלקיקים הנישאים באוויר, היכולים להישאר באוויר לאורך זמן רב גם לאחר כיבוי האש. כוחות כיבוי והצלה שפועלים במוקדי הכיבוי יכולים להיחשף למגוון רחב של מזהמים שיכולים לחדור למערכת הנשימה ולגרום לנזק רב.

מחקרים בחנו בעיקר חשיפות של כבאים במהלך כיבוי אש. קיימים מעט מחקרים שבוחנים את החשיפה של הכבאים לגורמי הסיכון השונים, בשלב שלאחר כיבוי האש (fire-overhaul), לאחר שהאש דוכאה.  זהו הזמן שבו הכבאים מחפשים מוקדי אש או גחלים של אש, במקומות, כגון בעליות גג, בתקרות, בקירות ובמקומות מוסתרים בבית.

בשלב דעיכת האש (fire-overhaul ) יש מעט מאוד עשן באיזור השריפה. הכבאים מורידים את מסכות המגן כולל את מסכות החמצן וממשיכים בחיפוש מוקדי האש ומתניידים ללא ציוד מגן אישי.  בזמן זה הכבאים ממשיכים להיות חשופים לתוצרי שריפה רעילים, שהשתחררו לאוויר כתוצאה משריפת פלסטיק, אריגים ושטיחים, עץ, חומרים הכוללים אסבסט, ומוצרים אחרים.

במחקר שנערך בארה”ב נבחנו 25 מוקדי שריפה שונים (14 בתים, 6 דירות, ו-5 מרכזים מסחריים). במהלך שלב דעיכת השריפה (fire-overhaul) נאספו דגימות אישיות של חומרים מסוכנים רבים, כגון: 

Aldehydes; benzene; toluene; ethyl benzene; xylene; hydrochloric acid; polynuclear aromatic hydrocarbon (PNA); respiratory dust; hydrogen cyanide; carbon monoxide; hydrogen cyanide; nitrogen dioxide; sulfur dioxide, asbestos; metals (Cd,Cr,Pb); total dust.

בדגימות שנאספו נמצאו רמות חשיפה חריגות, מעל הרמות התעסוקתיות המותרות, במספר רב של חומרים.

החומרים בהם נמצאו החריגות בהתייחס לתקני חשיפה: 

מעל לתקן חשיפה לזמן קצר
(Short Term Exposure Limit-STEL)
מעל לרמת החשיפה המירבית המותרת
(Time Weighted Average)
מספר אתרי שריפה בהם נמצא חומר  שם החומר
  V 1 Acrolein
  V 5 Carbon monoxide
  V 22 Formaldehyde
  V 5 Glutaraldehyde
V   2 Benzene
V   2 Nitrogen Oxide
V   5 Sulfur Dioxide

השפעות בריאותיות בחשיפה לחומרים שנמדדו בעת שלב דעיכת האש לאחר כיבוי השריפה (רשימה חלקית של מזהמים שנמצו באוויר):

  • Acrolein   – גירויי בעיניים וגירוי של מערכת הנשימה. חשיפה לרמות גבוהות עלולה לגרום לברונכיטיס או בצקת ריאות.
  • Carbon monoxide  – גורם לירידה ברמת החמצון של הדם לתאים, עקב זיקה גבוהה יותר להמוגלובין מאשר החמצן.
  • Formaldehyde  – חומר הגורם לגירוי בעיניים, גירוי באף ובגרון.  החומר מוגדר ע”י הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC), כחומר מסרטן וודאי לבני האדם.
  • Glutaraldehyde  – חומר הגורם לגירוי בעיניים, גירוי באף ובגרון.
  • Benzene – החומר מוגדר ע”י הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC), כחומר מסרטן וודאי לבני האדם.
  • Sulfur Dioxide  –  חומר הגורם לגירוי דרכי הנשימה העליונות. בחשיפה ארוכת טווח עלול לגרום עייפות, פגיעה בחוש הריח , וברונכיטיס (קוצר וקשיי נשימה ושיעול).

מסקנות:

המחקר הדגים, כי רמות מירביות של החומרים המזהמים שנבדקו בחלל הפתוח במהלך המחקר, היו גבוהות משמעותית מהרמות החשיפה התעסוקתית המותרות, ועל כן יכולים לגרום לתחלואה בקרב הכבאים.

ממצאי המחקר הובילו למסקנה ולהמלצות, כי גם בשלב דעיכת האש לאחר הכיבוי, כאשר הכבאים מחפשים מקורות אש נסתרים, יש להמשיך ולהיות מוגנים בציוד מיגון אישי מתאים על דרכי הנשימה וזאת עקב הרמות הגבוהות של חומרים מסוכנים שנמצאו בדגימות שטח במרחב הפעילות של הכבאים והן בדגימות האישיות שהותקנו לכבאים.

Bolstad-Johnson DM, Burgess JL, Crutchfield CD, Storment S, Gerkin R, Wilson JR. Characterization of firefighter exposures during fire overhaul. AIHAJ-American Industrial Hygiene Association. 2000 Sep 1;61(5):636-41.

ראו מאמרים נוספים

עובדים בסיליקה

הסיכונים התעסוקתיים בעובדים החשופים לסיליקה צומצמו מאוד בעשורים האחרונים; עם זאת, רק מחקרים מעטים חקרו סיכונים תעסוקתיים בקרב עובדים החשופים לסיליקה גבישית בקרב עובדים שעסקו

גורמי סיכון בעבודה

חומרים מסוכנים בשריפה

האם ידעת שבזמן שריפה משתחררים לאוויר מגוון רחב של חומרים וביניהם חלקיקים וגזים, העלולים לסכן את הבריאות? בזמן שריפה של עצים או חומרים פלסטיים, כגון